IceMaker

Kockice leda za hladne napitke 
Ledomat proizvodi do 100 svježih kockica leda dnevno i to sasvim automatski. Uz fiksni priključak na svježu vodu, kockice leda se kontinuirano rade dok se ne napuni posuda za led.
Karakteristike ovise o modelu