Priključak na toplu vodu

Ušteda do 50 % električne energije
Svaka Miele perilica posuđa može se spojiti na dovod tople vode do 60°C. Pri tome je moguća ušteda električne energije do 55 %, a vrijeme rada smanjuje se do 10 %. U ECO programu se potrošnja energije perilice posuđa smanjuje na 0,45 kWh.
U programu OsjetljivoKarakteristike ovise o modelu