Najbolje vrijednosti buke

Tihi pomagači
Miele perilice posuđa peru izrazito tiho pri niskim razinama buke od 41 dB(A)* i uvijek ostvaruju savršene rezultate. To je tiše od zvuka normalnog razgovora.
ovisno o modeluKarakteristike ovise o modelu