Snažna pumpa za grijanje

Jaka kombinacija
Veliki učinak čišćenja: Pumpa za grijanje kombinira snažnu cirkulacijsku pumpu i integrirano grijaće tijelo u jednoj kompaktnoj jedinici.
Karakteristike ovise o modelu