WiFi Conn@ct

Nikada više nećete ostati bez sredstva za pranje
S WiFiConn@ct imajte svoje Miele Professional uređaje na oku. Osim dojava o statusu, očitati možete i razinu punjenja sredstva za čišćenje. Ukoliko dođe do odstupanja, odmah ćete biti obaviješteni s Push obavijestima i imate mogućnost uz nekoliko klikova naručiti sredstvo za čišćenje. Sve što Vam je za to potrebno je aplikacija Miele@mobile.
Karakteristike ovise o modelu