ComfortClose

Koncept vrata, koja uvijek surađuju
Uživajte u posebno laganom otvaranju i zatvaranju Miele vrata. Osim toga, Miele vrata uvijek ostaju u željenom položaju.
Karakteristike ovise o modelu