Priključak na toplu vodu

Ušteda do 50 % električne energije*
Svaka Miele perilica posuđa može se spojiti na dovod tople vode do 60°C. Pri tome je u Blagom programu moguća ušteda električne energije do 50 %, a vrijeme rada do 10 %. U ECO programu se potrošnja energije perilice posuđa smanjuje na 0,45 kWh.
U programu OsjetljivoKarakteristike ovise o modelu