Posebno suho

Savršeni rezultati za čaše i plastične dijelove
Sve se savršeno suši produženom fazom sušenja i povišenom temperaturom sredstva za ispiranje, čak i čaše i plastični dijelovi.
Karakteristike ovise o modelu