Jamstvo za zaštitu od izlijevanja vode*

Zaštita od vode - zajamčena
Za zaštitu od poplava, sve Miele perilice posuđa opremljene su Miele Waterproof sustavom. Za štete zbog zakazivanja sustava zaštite od poplava na uređaju, Vi ste osigurani – i to na 20 godina. Miele preuzima u okviru uvjeta zaštite od poplava troškove ukoliko su zbog toga nastale materijalne štete (pod uvjetom da je instalaciju provela od Miele ovlaštena osoba).
Detalje preuzmite iz uvjeta jamstva za zaštitu od poplave.Karakteristike ovise o modelu