WiFi Conn@ct

Praktično umreženo
Pomoću mobilnog krajnjeg uređajima možete praktično upravljati i iste kontrolirati.
Karakteristike ovise o modelu