Korisnički profili/postavke parametara

Pohranite postavke – individualno uživajte
Za individualni užitak u kavi: kako ne bi svaki puta iznova morali podešavati postavke za Vaš omiljeni napitak od kave, iste možete pohraniti u individualnim profilima. Na raspolaganju Vam stoji do deset profila. U individualnim profilima pohranjeni su svi parametri Vaših omiljenih napitaka: vrsta kave u zrnu, mljevena količina kave, temperatura i količina vode te, po potrebi, količina mlijeka i mliječne pjene.
Karakteristike ovise o modelu