Toplinska zaštita

Ciljana funkcija protiv pregrijavanja
Svi Miele štapni usisavači zaštićeni su od pregrijavanja uređajem za ograničavanje temperature. Ako je zračni prolaz začepljen - primjerice zbog nekog većeg usisanog tijela - motor se automatski gasi iz sigurnosnih razloga. Nakon odstranjivanja pogreške i hlađenja, uređaj je ponovno spreman za uporabu.
Karakteristike ovise o modelu