Motor s blagim pokretanjem

Tako štitite strujnu mrežu
Kod Miele usisavača odabrana se snaga polako doseže nakon uključivanja. Na taj način se sprječava preopterećenje mreže.
Karakteristike ovise o modelu