Home Vision HD* 

Prikaz u najboljoj kvaliteti 
Preko obje prednje kamere možete u svakom trenutku kada niste kod kuće vidjeti je li Vaš Scout RX3 marljiv –  i to u najboljoj HD kvaliteti. Pri tome u svakom trenutku možete pratiti aktivnost čišćenja iz perspektive uređaja. Tako u svakom trenutku znate gdje se Scout upravo nalazi. Preko tipki sa strelicama istim možete vrlo lako upravljati. Naravno, prijenos slike kamere uživo je šifriran.
Kvaliteta prijenosa ovisi o brzini Vašeg priključka na internet kod kuće kao i Vašeg krajnjeg mobilnog uređaja.Karakteristike ovise o modelu