Upravljanje na dodir

Jednostavno, intuitivno upravljanje
U sekundi: dva dodira na zaslon na dodir ili na daljinski upravljač i Scout se pokreće.
Karakteristike ovise o modelu