Plin - efikasan i ekološki

Učinkovit i ekološki
Plin je primarna energija i ne proizvodi štetne tvari kod pretvornih procesa, kao npr. što je slučaj kod električnog napajanja.
Karakteristike ovise o modelu