Ciklus recikliranja

Nježno prema resursima uz Miele
Plastika, od koje se primjerice proizvodi posuda Miele kapsule, sastoji se od 100 % reciklirane plastike. Navedena je obrađena i potom proslijeđena u proizvodnju. Tako se posude mogu ponovno reciklirati nakon upotrebe. Navedeno stvara zatvoreni ciklus materijala – bez potrebe za dodavanjem nove plastike.
Karakteristike ovise o modelu