Kronika Miele Hrvatska

Trgovačko društvo Miele trgovina i servis d.o.o.osnovano je kao društvo kćer osnivača Miele&Cie. KG 01. travnja 2004. Od toga datuma društvo posluje kao veleprodaja s ugovornim partnerima čija mreža pokriva područje cijele Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te ujedno jedini ovlašteni uvoznik Miele proizvoda za Hrvatsku.

Sjedište društva nalazi se u Zagrebu, Buzinski prilaz 32, gdje se nalazi i centralni servis za područje cijele Hrvatske.