Informacije o kritičnim sastojcima

Obaveza o informiranju prema čl.33 Europskog pravilnika 1907/2006 o sastojcima tzv “REACH Candidate List”,

Datum zadnjeg izdanja 15.01.2019

Dijelovi naših proizvoda sadrže sastojke sa tzv liste “REACH Candidate List”, olovo (CAS br. 7439-92-1; EN br. 231-100-4) sa > 0.1% w/w (postotak težine).

Dijelovi sljedećih proizvoda nadalje sadrže terfenil, hidrogeniziran (CAS br. 61788-32-7; EN br. 262-967-7) sa > 0.1% w/w (postotak težine):

H2162E

H2161-1B / E

H2251-55B / E

H2265B / E / I

H2166E

H2261-1B / E

H2255-55B / E

H2266B / E / I

H2261B

H2651-1-55B

H2160B / E

H2267B / E / I

H2561B

H2250-55E

H2260B / E

 

H2601B

H2164-1E

H2262B / E

 

H2661B

H2264-1E

H2268B / E

 

H2666B

H2601-1B

 

 

H6290B

H2661-1B

 

 

 

S poštovanjem svih ograničenih europskih regulatornih zahtjeva, Miele je uvjeren da će se u pravilnom rukovanju s našim proizvodima osigurati da nema opasnosti za okoliš ili zdravlje prilikom korištenja ili odlaganja istih.