Opći uvjeti

Webshop

Opći uvjeti korištenja 

I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj je trgovačko društvo Miele trgovina i servis d.o.o., Buzinski prilaz 32, Zagreb, OIB: 51026666557, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080485596

Kontakt:

Miele trgovina i servis d.o.o., Zagreb, Buzinski prilaz 32

telefon: +385 1 6689 000

fax: +385 1 6689 090

e-mail: info@miele.hr

Miele Web Shop (shop.miele.hr)je web stranica internetske prodaje u vlasništvu Prodavatelja.

Korisnici Miele trgovina i Web Shop-a su sve osobe koje web stranicu Miele Web Shop koriste radi kupnje prikazanih proizvoda ili informiranja o proizvodima.

Kupac je svaka osoba s kojom je sklopljen ugovor o kupoprodaji temeljem ovih Općih uvjeta.

II. Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima kupovine uređuju se odnosi između Korisnika, odnosno Kupaca Miele  i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstvo, reklamacije i povrat robe, dostavu robe, tajnost osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Miele trgovine i on-line kupnju, sve u skladu s važećim propisima, prvenstveno Zakonom o trgovini, Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom kada Prodavatelj primi poruku koja sadrži izjavu kupca da prihvaća ponudu, odnosno u trenutku narudžbe i plaćanja proizvoda.

Iako je kupnju putem Miele Web Shop moguće izvršiti iz bilo koje zemlje, dostava kupljenih proizvoda moguća je isključivo na području Republike Hrvatske.

Sav sadržaj stranice Miele Web Shop kao i Opći uvjeti podložni su izmjenama od strane Prodavatelja te su Korisnici, odnosno Kupci dužni prilikom svake posjete, a radi potpune informiranosti, pregledati sadržaj iste. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Korisnika odnosno Kupca da to učini.

III. Web shop

NAČIN REGISTRACIJE I KUPNJE

Prilikom registracije Korisniku, odnosno Kupcu nudi se opcija kreiranja lozinke. Lozinka je tajan podatak te Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvu zloporabu lozinke od strane trećih osoba. Kako bi se spriječile daljnje zloporabe, Korisnik, odnosno Kupac je dužan o zloporabi što hitnije obavijestiti Prodavatelja na broj telefona 00 385 1 6689 010.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Korisnici Miele Web Shop-a dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom registracije dok je Prodavatelj u protivnom ovlašten takvom korisniku uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga Miele Web Shop-a.

Dostupni proizvodi prikazani su na stranici Miele Web Shop zajedno sa specifikacijom proizvoda, podacima o cijeni, cijeni dostave i ostalim važnim podacima, a zajedno s ostalim podacima na stranici čine predugovornu obavijest iz čl. 57 Zakona o zaštiti potrošača.

Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“, klikom na link „kupi“.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju s naznakom cijene proizvoda i cijene dostave (uključen PDV) kao i perioda u kojemu je ponuda važeća.

Po izvršenju odabira načina plaćanja i autorizacije podataka navedenih prilikom registracije, odnosno prilikom izvršene uplate, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Prodavatelj će Kupcu predati potvrdu o sklopljenom ugovoru u pisanom ili u nekom drugom, Kupcu dostupnom, trajnom mediju, u skladu sa čl. 69 Zakona o zaštiti potrošača.

IV. Cijena

Naznačene cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne cijene u kojima je sadržan PDV. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena te je važeća cijena proizvoda ona naznačena kod proizvoda ili u važećem cjeniku tvrtke Miele u trenutku sklapanja ugovora te je navedena u predugovornoj obavijesti.

V. Plaćanje

Iznos ponude se mora platiti unaprijed prije isporuke robe, ako nije drugačije navedeno. Popusti za plaćanje unaprijed se ne obračunavaju.

On-line plaćanje kreditnim karticama – Ingenico sustavom koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka; Plaćanje uplatnicom ili internet bankarstvom

Ako izaberete plaćanje uplatnicom ili internet bankarstvom, na kraju postupka naručivanja biti će Vam prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Nakon što sredstva budu doznačena na račun Prodavatelja (nije potrebno slati potvrde o uplati) narudžba kreće u realizaciju, odnosno od tog trenutka počinju teći rokovi za dostavu.

VI. Jamstvo i servisi

Za sve kupljene proizvode Kupac dobiva jamstvo u trajanju i u skladu s uvjetima navedenim u jamstvenom listu koji se isporučuje zajedno s kupljenim proizvodom.

Ovlašteni Miele servis nalazi se na adresi Prodavatelja u Zagrebu, Buzinski prilaz 32 (radno vrijeme: pon-čet 08:00-16:30 sati, pet 08:00-14:00 sati), kontakt: 00 385 1 6689 010.

VII. Dostava

Troškove dostave ukoliko je narudžba manja od 33,18 EUR (250,00 kn) snosi kupac i oni iznose 6,64 EUR (50,00 Kn) po narudžbi, a za narudžbe u iznosu višem od 33,18 EUR (250,00 Kn) dostava je besplatna.

Iznos dostave će biti naznačen na Vašem računu prilikom izrade narudžbe, odnosno uključen u ukupni iznos, te nakon uplate iznosa (kod plaćanja uplatom tj. internet bankarstvom) prilikom preuzimanja paketa više nećete imati nikakvih dodatnih plaćanja.

Rok isporuke ovisi o mjestu isporuke te najčešće iznosi između 2 i 10 dana, može i duže u iznimnim situacijama, a dostava Proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

VIII. Reklamacije, raskid ugovora i povrat robe

1. Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, pisanom obaviješću dostavljenom Prodavatelju, raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana računajući od dana od kada je njemu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

2. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora Prodavatelju uputiti obavijest o svojoj odluci da raskine ugovor na papiru ili na drugom trajnom mediju i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Po primitku obavijesti, Prodavatelj će Kupcu dostaviti potvrdu o primitku obavijesti o raskidu.

3. Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

4. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj.

5. Osim ako Prodavatelj izričito nije ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog dok mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

6. Osim ako Prodavatelj izričito nije ponudio da robu koju Kupac vraća sam preuzme, Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

7. Kupac mora snositi direktne troškove povrata robe.

8. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 9. Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a posebice ako je:

 

 predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;

 predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;

 predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;

 predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;

 Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;

 ugovor sklopljen na javnoj dražbi

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije Kupac može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od sedam dana od dana kada je Kupac primio proizvod, odnosno u skladu sa čl. 45 Zakona o zaštiti potrošača. U tom slučaju, Kupac je dužan neoštećen proizvod sa svom pratećom dokumentacijom i ambalažom o svom trošku vratiti na adresu Prodavatelja. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga Kupcu bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. Zakona o zaštiti potrošača. Ako Kupac nije primio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca od primitka proizvoda. Međutim, ako Prodavatelj u roku iz prethodne rečenice dostavi Kupcu potvrdu prethodne obavijesti iz Kupac ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, a Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu. Neovisno o navedenom, Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: Isporuka robe koja nije naručena Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja U slučaju isporuke robe koja nije naručena, Kupac ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat plaćene cijene i dostave te naknadu troškova povrata proizvoda. Preduvjet navedenoga je da je Kupac Prodavatelju vratio pogrešno isporučen proizvod. Kupac je dužan prilikom isporuke robe provjeriti jesu li isporučeni artikli upravo oni koje je naručio, odnosno, oni koji su navedeni na računu. Svojim potpisom Kupac nedvojbeno potvrđuje da su mu isporučeni artikli koji su navedeni na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajućoj potvrdi primitka te da je riječ o artiklima koje je naručio. U slučaju bilo kakvog nesklada isporučenih artikala s naručenim, odnosno artiklima navedenim na računu/otpremnici, odnosno drugoj odgovarajućoj potvrdi primitka, Kupac je o istome dužan bez odgode obavijestiti dostavljača. Naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažene. Kupac je dužan prilikom isporuke robe pregledati istu te utvrditi postoje li vidljiva vanjska oštećenja ambalaže te o eventualnim oštećenjima obavijestiti dostavljača. U protivnom, svojim potpisom Kupac nedvojbeno potvrđuje da je robu primio bez vidljivih vanjskih oštećenja ambalaže, a naknadne reklamacije u tom smislu neće biti uvažene. U odnosu na odgovornost Prodavatelja za materijalne i pravne nedostatke na stvari, primjenjuju se prisilne (kogentne) odredbe važećih zakona. Za podnošenje pisanih prigovora moguće se obratiti u našim poslovnicama Zagreb i Split, e­mailom (reklamacije@miele.hr) ili pisanim putem na adresu sjedišta Prodavatelja u Zagrebu, Buzinski prilaz 32. Prodavatelj će na reklamaciju odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana. Kupac nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora, o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao, o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina, o igrama na sreću.

10. Neovisno o zakonskom pravu na jednostran raskid, Kupac ima pod istim uvjetima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju: a) kada je isporučen proizvod koji nije naručen b) kada je isporučen oštećeni proizvod (Kupac snosi teret dokaza da je proizvod bio oštećen prije predaje Kupcu ili prijevozniku kojega je odredio Kupac)

11. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti u originalnoj ambalaži, zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista u odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten).

IX. Zaštita osobnih podataka

Ova Politika privatnosti i zaštite podataka sadrži informacije o obradi osobnih podataka u odnosu na našu web stranicu i povezane usluge. Osobni podaci se obrađuju isključivo u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, a posebice u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: “GDPR”). Pogledajte putem poveznice https://www.miele.hr/kucanski-uredaji/zastita-podataka-46.htm

Osobne podatke Kupci daju dobrovoljno, a prikupljaju se i obrađuju sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci koriste se samo u svrhu s kojom su Kupci upoznati, a to je zaključenje i izvršenje ugovora te u marketinške svrhe.

Ukoliko Kupac to ne želi, Prodavatelj njegove osobne podatke neće koristiti u marketinške svrhe.

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu Općih uvjeta bez prethodne najave.

20 godina

PERILICE RUBLJA

MIELE je tijekom faze razvoja perilica rublja s punjenjem s prednje strane W 1/WD 1 modele i ključne komponente provjeravao temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja temelje se na ukupno 5.000 ciklusa pranja s različitim programima. Navedeno odgovara 5 ciklusa pranja tjedno i korištenju tijekom 50 tjedana u godini tijekom perioda od 20 godina. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajući rezultati se zadržavaju i vrednuju. Serija perilica rublja se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti serije perilice rublja.
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja perilice rublja moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise LBF izvješće br. 307049 - ExW).
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših perilica rublja više od 20 godina. Ispitivanja tijekom faze razvoja ne isključuju neuspjeh u pojedinim slučajevima ili moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa koji se odnosi na primijenjeni proizvod. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

SUŠILICE RUBLJA

MIELE je tijekom faze razvoja sušilica rublja T1 (modeli s toplinskom pumpom) modele i ključne komponente provjeravao temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja temelje se na ukupno 5.000 ciklusa sušenja s različitim programima. Navedeno odgovara 5 ciklusa sušenja tjedno i korištenju tijekom 50 tjedana u godini tijekom perioda od 20 godina. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajući rezultati se zadržavaju i vrednuju. Serija sušilica rublja se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti serije sušilice rublja.
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja sušilice rublja moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise LBF izvješće br. 308005).
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših sušilica rublja više od 20 godina. Ispitivanja tijekom faze razvoja ne isključuju neuspjeh u pojedinim slučajevima ili moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa koji se odnosi na primijenjeni proizvod. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

PERILICE RUBLJA SA SUŠILICOM

MIELE je tijekom faze razvoja perilice rublja sa sušilicom WT1 (modeli s toplinskom pumpom) modele i ključne komponente provjeravao temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja temelje se na ukupno 5.000 ciklusa pranja i 4.000 ciklusa sušenja s različitim programima. Navedeno odgovara 5 ciklusa pranja i 4 ciklusa sušenja tjedno i korištenju tijekom 50 tjedana u godini tijekom perioda od 20 godina. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajući rezultati se zadržavaju i vrednuju. Serija perilice rublja sa sušilicom se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti serije perilice rublja sa sušilicom
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja perilice rublja sa sušilicom moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise LBF izvješće br. 308005).
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših perilica rublja sa sušilicom više od 20 godina. Ispitivanja tijekom faze razvoja ne isključuju neuspjeh u pojedinim slučajevima ili moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa koji se odnosi na primijenjeni proizvod. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

PERILICE POSUĐA

MIELE je tijekom faze razvoja perilica posuđa serije G 7000 modele i ključne komponente provjeravao temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja temelje se na ukupno 5.600 ciklusa pranja s različitim programima. Navedeno odgovara 280 ciklusa pranja godišnje tijekom perioda od 20 godina. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajući rezultati se zadržavaju i vrednuju. Serija perilica posuđa se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost serije perilice posuđa.
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja perilice posuđa moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise LBF izvješće br. 308595 – ExG).
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših perilica posuđa više od 20 godina. Ispitivanja tijekom faze razvoja ne isključuju neuspjeh u pojedinim slučajevima ili moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa koji se odnosi na primjenjeni proizvod. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke MIELE.

PEĆNICE

MIELE je tijekom faze razvoja pećnica serije H-7000 ključne komponente pećnica i pećnica s mikrovalovima provjeravao temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja glavnih funkcija tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja pritom se temelje na ukupno 2160 sati korištenja pećnica kao i 3160 sati korištenja pećnica s mikrovalovima u različitim načinima rada. Navedeno odgovara korištenju od 108 sati godišnje i 158 sati godišnje uporabe pećnice s funkcijom mikrovalova tijekom perioda od 20 godina. Nadalje se uzima u obzir prosječno 3 čišćenja pirolizom. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajuće rezultate MIELE zadržava i vrednuje. Serija pećnica se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti. Ključne komponente su ovdje glavne komponente serije pećnica, koje su neophodne za temeljne funkcije pečenja i uporabe mikrovalova.
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja temeljne funkcije pećnice moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF izvješće br. 308005- ExÖ). 
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših pećnica odn. pećnica s mikrovalovima više od 20 godina te ne isključuje moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

PARNA PEĆNICA

MIELE je tijekom faze razvoja serije DG 7000 (parna pećnica), uključujući proizvode DGC 7000 („Kombinirana parna pećnica“ – parna pećnica s funkcijom pečenja) i DGM 7000 (parna pećnica s mikrovalovima) provjeravao ključne komponente temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja glavnih funkcija tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja pritom se temelje na ukupno 2500 sati korištenja parnih pećnica (DG), 4.700 sati korištenja parnih pećnica s funkcijom pečenja (DGC) te 3.500 sati korištenja parnih pećnica s mikrovalovima (DGM) u različitim načinima rada. Navedeno simulira uporabu parne pećnice 125 sati godišnje, parne pećnice s funkcijom pečenja (DGC) 235 sati godišnje i parne pećnice s funkcijom mikrovalova (DGM) 175 sati godišnje tijekom perioda od 20 godina. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajuće rezultate MIELE zadržava i vrednuje. Serija se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti. Ključne komponente su ovdje glavne komponente serije parnih pećnica, koje su neophodne za temeljne funkcije pečenja s parom, pečenja ili uporabe mikrovalova.
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja temeljne funkcije parne pećnice navedene serije moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF izvješće br. 308234).  
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših parnih pećnica te ne isključuje moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

MIKROVALNE PEĆNICE

MIELE je tijekom faze razvoja serije mikrovalnih pećnica M 7000 provjeravao ključne komponente temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja glavnih funkcija mikrovalova tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja pritom se temelje na ukupno 1000 sati korištenja u različitim načinima rada. Navedeno simulira uporabu mikrovalova 50 sati godišnje. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajuće rezultate MIELE zadržava i vrednuje. Serija se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti. Ključne komponente su ovdje glavne komponente koje su neophodne za temeljne funkcije proizvoda. 
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja temeljne funkcije proizvoda moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF izvješće br. 308005).  
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših parnih pećnica te ne isključuje moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

UGRADBENE LADICE ZA VAKUMIRANJE

MIELE je tijekom faze razvoja serije ladica za vakumiranje EVS 7000 provjeravao ključne komponente temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja glavnih funkcija ladica za vakumiranje tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja pritom se temelje na ukupno 120 sati korištenja (predstavljajući 7.000 vakumskih ciklusa uključujući zavarivanje) ladica za vakumiranje EVS 7000 u različitim načinima rada. Navedeno simulira uporabu od 350 puta korištenja ladica za vakumiranje u jednoj minuti godišnje. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajuće rezultate MIELE zadržava i vrednuje. Serija se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti. Ključne komponente su ovdje glavne komponente koje su neophodne za temeljne funkcije proizvoda. 
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja temeljne funkcije proizvoda moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF izvješće br. 308234).  
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših ladica za vakumiranje te ne isključuje moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

GOURMET GRIJAĆE LADICE

MIELE je tijekom faze razvoja serije grijaćih ladica ESW 7000 provjeravao ključne komponente temeljitim ispitivanjima izdržljivosti. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja glavnih funkcija grijaćih ladica tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja pritom se temelje na ukupno 7.500 sati korištenja s različitim postavkama brzina kao osnovom. Navedeno simulira uporabu od 450 minuta korištenja tjedno za 50 tjedana što rezultira 375 sati godišnje tijekom perioda od 20 godina. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajuće rezultate MIELE zadržava i vrednuje. Serija se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost ključnih komponenti. 
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute, upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja temeljne funkcije proizvoda moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF izvješće br. 308234).  
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja naših ladica za vakumiranje te ne isključuje moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke Miele.

USISAVAČI
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE je tijekom faze razvoja sljedeće mrežno pokretane serije usisavača za kućanstvo s vrećicom, Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 i Blizzard CX 1, temeljitim ispitivanjima izdržljivosti provjeravao modele i ključne komponente. Cilj ovakvih ispitivanja koje provodi tvrtka MIELE je simulacija prosječnog korištenja tijekom perioda od 20 godina.
Osnova za određivanje uvjeta ispitivanja za provjeru dugotrajnosti su prosječne navike potrošača preuzete iz studija i istraživanja. MIELE ispitivanja pritom se temelje na ukupno 750 sati rada uređaja. Navedeno odgovara 45 minuta uporabe tjedno i korištenju tijekom 50 tjedana u godini tijekom perioda od 20 godina. Zahtjevi koji iz toga proizlaze preneseni su na uvjete ispitivanja. Oni navode osim točnih uvjeta ispitivanja ujedno i broj ispitanih uzoraka kako bi se dobili statistički utemeljeni rezultati ispitivanja.
Ispitivanja koja na taj način vrši tvrtka MIELE tijekom faze razvoja proizvoda provode i nadziru naši djelatnici. Odgovarajući rezultati se zadržavaju i vrednuju. Gore navedena serija usisavača se odobrava tek kad su rezultati ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima vezanim za pouzdanost navedene serije usisavača.
Ispitivanja „Na radni vijek od 20 godina“ koja provodi tvrtka MIELE, temelje se na opsežnom konceptu koji se primjenjuje kroz radne upute , upute za laboratorijska ispitivanja i vezane standarde. Ovaj se koncept procjenjuje u okvirima istraživanja pogonske izdržljivosti s rezultatom, da je ovaj koncept potpun, odgovara standardu tehnike te da je ovakvim načinom postupanja mrežno pokretane usisavače za kućanstvo moguće isprobati za period uporabe od 20 godina kod prosječnog korištenja u prosječno velikom kućanstvu (Fraunhofer Institut,  LBF izvješće br. 307530 -Expertise Bodenpflege).
Prethodno opisano nije potvrda niti jamstvo trajanja gore navedenih kućanskih usisavača više od 20 godina te ne isključuje moguću potrebu za popravkom ili uslugom servisa. U toj se mjeri vezano za ispitani proizvod primjenjuju zakonski propisi o jamstvu i event. dodatne odredbe iz općih uvjeta poslovanja tvrtke MIELE.

Ispitivanja do 10.000 sati

Tijekom faze razvoja perilica rublja serije W1 i sušilica rublja serije T1 Miele je proveo ispitivanja modela i osnovnih komponenti na 10.000 sati.

Ušteda do 3.300 kada napunjenih vodom

Tijekom očekivanog radnog vijeka, naši uređaji štede 596.484 * litara svježe vode ili 3977 kada. U usporedbi s ručnim pranjem, 5 ciklusa ispiranja tjedno s 14 standardnih postavki tijekom 20 godina (jedna kada s prosječno 150 l). 

Naši motori perilica rublja ispitani su do 3 puta dulje od nekih motora automobila

Tijekom faze razvoja perilica rublja serije W1 i sušilica rublja serije T1 Miele je proveo ispitivanja modela i osnovnih komponenti na 10.000 sati. 

Opći uvjeti Miele Professional servisera

Miele Opći uvjeti za Professional servisera

1. Opseg primjene, jezik ugovora, spremanje teksta ugovora

1.1 Ovi Miele opći uvjeti za profesionalnog servisera (dalje: Uvjeti) se primjenjuju na:

 1. korištenje Miele Professional servisne trgovine (dalje: Trgovina);
 2. kupnju i/ili naručivanje (1) Miele rezervnih dijelova za Professional servisera (dalje: Dijelovi), (2) Miele softver i ostale digitalne proizvode za Professional servisera (dalje: Digitalni proizvodi) i (3) besplatan i naplatan pristup informacijama za popravke i održavanje za Professional servisera (dalje: Usluge) putem trgovine.

1.2 Mi smo tvrtka Miele trgovina i servis d.o.o, tvrtka registrirana u Republici Hrvatskoj. Registarski broj naše tvrtke jest MBS 080485596, a naš je registrirani ured u Zagrebu, Buzinski prilaz 32.

1.3 Narudžbe možete izvršiti samo Vi, Professional serviser, poduzetnik ili pravna osoba prema javnom pravu odnosno fizička osoba koja koristi Proizvode i/ili Usluge u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti za poduzetnika ili za pravnu osobu prema javnom pravu (npr. zaposlenike) –, međutim, ni u kojem slučaju potrošač (dalje: Professional serviser ili Vi). Nećemo prihvatiti nikakve odredbe i uvjete Professional servisera.

1.4 Jezik ugovora je engleski.

1.5 Molimo pažljivo pročitajte ove Uvjete prije nego što nam pošaljete narudžbu. Ovi Vam uvjeti govore tko smo, kako Vam isporučujemo Dijelove, Digitalne proizvode i Usluge, kako Vi i mi možete izmijeniti ili raskinuti ugovor, što učiniti u slučaju problem ate ostale važne informacije. Ukoliko smatrate da postoji greška u ovim Uvjetima, molimo da nas kontaktirate kako bismo navedeno raspravili. Ovi su uvjeti dostupni u Trgovini. Ove Uvjete i Vaše prethodne narudžbe možete pregledati u Vašem korisničkom računu u Trgovini. Uvjete možete pregledati, preuzeti, spremiti i ispisati na ovoj istoj stranici.
 

2. Preduvjeti za korištenje Trgovine

Korisnički račun

2.1 Za upotrebu Trgovine potrebna Vam je registracija i račun za Trgovinu.  Nakon unosa svojih podataka, postupak registracije možete završiti klikom na tipku „Registracija“ i zahtjev za registraciju će se automatski poslati tvrtki Miele. Miele odlučuje o prihvaćanju zahtjeva za registraciju prema vlastitom nahođenju. Miele ima pravo zahtijevati od Professional servisera da pokaže da (i) Professional servise ima tehničku kompetenciju za popravak kućanskih uređaja i da se pridržava važećih propisa za servisere električne opreme u državama članicama u kojima posluje i da je (ii) Professional serviser pokriven osiguranjem koje pokriva obveze koje proizlaze iz njegove djelatnosti, bez obzira zahtijeva li to država članica ili ne. Miele će prihvatiti ili odbiti registraciju u roku od pet (5) radnih dana od datuma zahtjeva. Ukoliko tvrtka Miele prihvati zahtjev za registracijom, tvrtka Miele će potvrditi Vašu uspješnu registraciju u Trgovini ili e-poštom. Nakon uspješne registracije, za Vas se stvara račun te se možete prijaviti pomoću svojih pristupnih podataka (adresa e-pošte i zaporka).
 

Daljnji preduvjeti

2.2 Kako biste koristili naše Digitalne proizvode i/ili Usluge, morate osigurati da ispunjavate sve preduvjete propisane za odgovarajući Digitalni proizvod ili Uslugu. Sve specifične preduvjete za Digitalne proizvode i/ili Usluge pronaći ćete u odgovarajućem opisu Digitalnog proizvoda ili Usluge.  
 

3. Zaključivanje ugovora i ispravak grešaka prilikom unosa

Dostupnost naših Dijelova, Digitalnih proizvoda i Usluga u Trgovini ne predstavljaju pravno obvezujuću ponudu, već poziv za naručivanje. Bilo koji Dio, Digitalni proizvod i/ili Uslugu možete staviti u virtualnu košaricu, klikom na tipku „U košaricu”, bez davanja ponude za narudžbu. Odabrani Dijelovi, Digitalni proizvodi i Usluge mogu se provjeriti i promijeniti u bilo kojem trenutku. Prije slanja narudžbe, možete dodati daljnje Dijelove, Digitalne proizvode i Usluge u košaricu za kupnju ili ih ukloniti, odabirom simbola koša za otpad i na taj način brisanjem iz košarice. Vaša narudžba za Dijelove, Digitalne proizvode i Usluge navedene na stranici za narudžbu bit će obvezujuća nakon što kliknete na tipku „Kupiti odmah” ili „Naručiti odmah uz obvezu plaćanja”. Naše prihvaćanje Vaše narudžbe odvit će se kada Vam pošaljemo e-poštu da istu prihvatite ili kada Vam pošaljemo zasebnu potvrdu o narudžbi najkasnije u roku od pet dana nakon Vaše narudžbe, kada će između Vas i nas ugovor stupiti na snagu.
 

4. Dijelovi, Digitalni proizvodi i Usluge

Općenito

4.1 Pojedinosti o odgovarajućim Dijelovima, Digitalnim proizvodima i Uslugama, uključujući informaciju o odgovarajućoj licenci/uvjetima usluge za Digitalne proizvode i Usluge te specifične preduvjete za odgovarajući Digitalni proizvod ili Uslugu pronaći ćete u opisu Digitalnog proizvoda/Usluge kako su dostupni u Trgovini.

4.2 Slike Dijelova, Digitalnih proizvoda i Usluga u našoj Trgovini samo su  ilustrativne svrhe. Iako smo se potrudili točno prikazati boje, ne možemo jamčiti da prikaz boja na uređaju točno odražava boju Dijelova, Digitalnih proizvoda i Usluga. Vaš Dio, Digitalni proizvod ili Usluga mogu se malo razlikovati od tih slika.
 

Dijelovi

4.3 Dopušteno Vam je kupiti Dijelove i koristiti te distribuirati takve Dijelove ili takve Dijelove učiniti dostupnim na bilo koji način trećoj strani kako bi se pružale usluge u okviru ugovora o servisu s Vašim kupcem. Kako bi se izbjegle sumnje, da pojasnimo, izričito je zabranjena bilo koja komercijalna distribucija Dijelova i bilo koja druga komercijalna eksploatacija Dijelova izvan prethodno spomenutog opsega.

4.4 Tvrtka Miele zadržava vlasništvo nad isporučenim Dijelovima do primitka svih uplata koje proizlaze ili su povezane s poslovnim odnosom između Vas i tvrtke Miele. Ukoliko ne ispunjavate svoje obveze plaćanja, tvrtka Miele će imati pravo prijeći u posjed i koristiti isporučene Dijelove po isteku odgovarajućeg razdoblja određenog od strane tvrtke Miele. Dobit od eksploatacije pripisuje se Vašim nepodmirenim dugovima oduzimajući odgovarajuće troškove za eksploataciju. Dijelove možete koristiti i prodavati samo tijekom redovnog poslovanja i u skladu s odredbama navedenim u iznad navedenom odjeljku 4.3. Nemate pravo založiti Dijelove ili ih koristiti za osiguranje potraživanja trećih strana. Ovime dodjeljujete tvrtki Miele pravo na sva potraživanja koja proizlaze iz prodaje Dijelova trećim stranama u iznosu Dijelova koji su Vam već isporučeni. Tvrtka Miele ovim putem prihvaća  takav zadatak. U slučaju da ukupna vrijednost sigurnosnih udjela tvrtke Miele premašuje vrijednost svih osiguranih potraživanja za više od dvadeset (20)%, bilo koji višak takvih sigurnosnih udjela bit će oslobođen na Vaš zahtjev. Odmah ćete obavijestiti tvrtku Miele u slučaju da bilo koja treća strana založi ili će založiti Dijelove ili će na bilo koji drugi način zahtijevati. Bit ćete odgovorni za sve troškove i izdatke tvrtke Miele nastale zbog bilo koje radnje treće strane protiv izvršenja u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

4.5 Tvrtka Miele jamči da su Dijelovi u skladu sa specifikacijama izričito navedenih od strane tvrtke Miele u trenutku kada rizik od gubitka ili oštećenja takvih Dijelova pređe na Vas. U slučaju bilo kakvog značajnog nedostatka Dijela da udovolji specifikaciji koju je izričito navela tvrtka Miele („kvar“), Miele će – podložno Vašem poštivanju niže navedenih obveza obavijesti – po vlastitom razumnom nahođenju, popraviti dio koji ima nedostatak ili zamijeniti Dio obnovljenim Dijelom. Ukoliko tvrtka Miele ne uspije otkloniti kvar u dva (2) pokušaja, imate pravo odustati od navedene narudžbe neispravnog Dijela.  Dostavljene Dijelove obvezni ste pregledati odmah po primitku. Imate pravo zatražiti pravni lijek zbog isporuke Dijela s nedostatkom samo ako bez odgađanja pismeno obavijestite tvrtku Miele. Obavijest o takvim zahtjevima razmotrit će se bez odgađanja kada će biti predane u roku od dva (2) tjedna nakon isporuke. Skriveni nedostaci moraju se pismeno prijaviti bez odgađanja nakon njihovog otkrivanja, no u svakom slučaju, najkasnije dvanaest (12) mjeseci nakon primitka isporuke odgovarajućeg Dijela. Ukoliko ne izvršite ispravnu i pravodobnu obavijest, naša odgovornost za neprijavljene pravne lijekove je isključena. Odjeljak 10 ostaje nepromijenjen.
 

Korištenje Digitalnih proizvoda i ugovora o licence za krajnjeg korisnika

4.6 Općenito nudimo Digitalne proizvode na temelju fiksnog licencnog roka od jednog (1) mjeseca ili dvanaest (12) mjeseci, ovisno o Vašoj narudžbi i pravilnom plaćanju naknada za licencu naplaćenih za Digitalni proizvod i strogog poštivanja ovih Uvjeta, Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika (EULA) koji je dostupan na odgovarajućim stranicama Digitalnih proizvoda i koji mora biti prihvaćen kako bi se Digitalni proizvodi mogli koristiti  kao i svi primjenjivi zakoni. Vaš fiksni licencni rok za odgovarajući Digitalni proizvod automatski istječe na kraju roka. Međutim, možete ponovno naručiti Digitalni proizvod u Trgovini s obzirom da je Digitalni proizvod još uvijek dostupan.
 

Korištenje Usluga i uvjeti usluga

4.7 Ukoliko ovim Uvjetima ili odgovarajućim opisima Usluga nije drugačije određeno ili izričito dogovoreno između Vas i nas, pružamo Vam odgovarajuću Uslugu (= ograničeno, neekskluzivno, opozivo i neprenosivo pravo pristupa informacijama o popravku i održavanju) za dogovoreni iznos jednog (1) imenovanog korisnika, podložno Vašoj narudžbi i pravilnom plaćanju naknada za Usluge i Vašem strogom poštivanju ovih Uvjeta i svih važećih zakona.

4.8 Svoje Usluge obično nudimo na temelju fiksnog roka usluge od jednog (1) mjeseca ili dvanaest (12) mjeseci. Vaš fiksni rok usluge za odgovarajuću Uslugu automatski istječe na kraju roka. Međutim, možete slobodno naručiti Uslugu u Trgovini s obzirom da je Usluga i dalje dostupna.  

 1. Upoznati ste sa sljedećim ograničenjima te ih prihvaćate i jamčite da nećete poticati niti omogućavati treće strane da prekrše ta ograničenja.
 2. Nećete distribuirati, prodavati, iznajmljivati ili na bilo koji drugi način licencirati ili podlicencirati Usluge bez našeg prethodnog odobrenja;
 3. Nećete koristiti Usluge s većim brojem korisnika od onog koji Vam je dopušten;
 4. Nećete koristiti Usluge u bilo koje nezakonite svrhe ili na bilo koji način koji bi mogao kršiti ove Uvjete ili bilo koji mjerodavni zakon;
 5. Nećete prenositi bilo kakav zlonamjerni softver, nedostatke ili bilo koje druge predmete destruktivne prirode ili bilo koje druge predmete koji bi mogli ugroziti Usluge ili bilo koje druge proizvode i/ili usluge koje pruža tvrtka Miele, na bilo koji poslužitelj ili mrežu povezanu s bilo kojim proizvodima i/ili uslugama koje pruža tvrtka Miele;
 6. Nećete prevoditi, dekompilirati, kopirati, vršiti inverzni inženjering, stvarati izvedena djela ili na bilo koji drugi način mijenjati Usluge, osim ako na to imate izričito pravo prema primjenjivom obveznom zakonu;
   

5. Aktivacija Digitalnih proizvoda i Usluga

5.1 Nakon što prihvatimo Vašu narudžbu, Digitalni proizvod i/ili Usluga aktivirat će se za Vašu upotrebu. Što se tiče naših Digitalnih proizvoda, dobit ćete poveznicu na kojoj možete pronaći i preuzeti instalacijske datoteke za odgovarajući Digitalni proizvod.
 

6. Uvjeti i vremena isporuke dijelova

6.1 Dostava se vrši od strane naših vanjskih dostavnih partnera. Rok isporuke za pojedinačne dijelove nalazi se na stranici odjave.

6.2 Dijelove ćemo otpremiti nakon prihvaćanja Vaše narudžbe. Razdoblje isporuke započinje od prvog radnog dana nakon prihvaćanja Vaše narudžbe.

6.3 Isporuke vršimo samo unutar Republike Hrvatske. 

6.4 Ukoliko smo spriječeni u izvršavanju narudžbe zbog štrajka, isključenja, više sile, nedostatka radne snage bez krivnje, nepredvidivih kašnjenja od strane dobavljača, intervencija vlasti, nepredvidivih postupaka trećih strana koje ne djeluju u naše ime, tehničkih uvjeta izvan naše kontrole i bilo kojih drugih događaja koji su nepredvidivi i koji su izvan naše odgovornosti, smatrat će se da su vremena isporuke produžena za vrijeme trajanja spriječenosti. Bez odgode ćemo Vas obavijestiti o početku i kraju bilo koje takve spriječenosti. Ako spriječenost odgodi isporuku za više od mjesec dana, oboje ćemo imati pravo raskinuti ugovor vezan uz Dijelove na koje utječe zadana isporuka.

6.5 Ukoliko, u iznimnim slučajevima, artikl nije na zalihi, odmah ćemo Vas obavijestiti i savjetovati o zakazanom datumu isporuke ili predložiti isporuku usporedivog Dijela. U slučaju da se ne slažete s navedenim datumom isporuke ili ne želite primiti isporuku usporedivog Dijela, kupnja će biti otkazana te će Vam se vratiti svi već plaćeni iznosi.
 

7. Cijene te načini i uvjeti plaćanja


7.1 Registracija i korištenje Trgovine kao i pojedine specifične Usluge su besplatni. 

7.2 Cijene naših Dijelova, Digitalnih proizvoda i naplativih Usluga na stranicama proizvoda i usluga u Trgovini su neto cijene, bez zakonskog PDV-a i bez troškova dostave. Troškove dostave možete vidjeti na stranici odjave. Troškovi dostave navedeni su na stranici odjave, pored cijene.

7.3 Cijene navedene za naše Digitalne proizvode i Usluge definirane su kao jednokratna plaćanja.

7.4 Možete izabrati između sljedećih načina plaćanja: Račun.

7.5 Ukoliko se odlučite za način plaćanja putem računa, dobit ćete račun nakon zaključenja odgovarajućeg ugovora. Računi dospijevaju na naplatu unutar četrnaest (14) dana nakon primitka računa. 

7.6 Obvezni ste osigurati valjanost odabranog načina plaćanja i ažurirati svoje podatke o plaćanju.
 

8. Privatnost podataka

8.1 Za obradu narudžbe surađujemo s raznim tvrtkama, na primjer zaduženima za obradu plaćanja i logistiku. Istovremeno se brinemo da naši partneri poštuju primjenjive odredbe i u pogledu privatnosti podataka.

8.2 Ovisno o izabranom načinu plaćanja, ukoliko je potrebno, platna transakcija za narudžbe izvršit će se intervencijom nadležnog pružatelja usluga.

8.3 Za više informacija o privatnosti podataka, molimo pogledajte našu Izjavu o privatnosti podataka.
 

9. Rezervacija promjena

Možemo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku promijeniti i/ili dopuniti opseg naših Digitalnih proizvoda i Usluga s budućim učinkom u svrhu daljnjeg razvoja naših Digitalnih proizvoda i Usluga te iz sigurnosnih razloga, osim ako je to nerazumno za Vas. Pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o svim promjenama naših Digitalnih proizvoda i Usluga e-poštom ili u Trgovini ako i ukoliko promjena ima značajan utjecaj na opseg našeg Digitalnog proizvoda i/ili Usluge. 
 

10. Ograničenje odgovornosti

TVRTKA MIELE BEZ OGRANIČENJA ODGOVARA ZA ŠTETU UZROKOVANU NAMJEROM, NEMAROM ILI NAMJERNIM PONAŠANJEM I U SKLADU S ODREDBAMA ODREĐENIM U NJEMAČKOM ZAKONU O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD. U SLUČAJU BLAŽEG ILI MANJEG NEMARA, TVRTKA MIELE ĆE BITI BEZ OGRANIČENJA ODGOVORNA SAMO ZA OPASNOST PO ŽIVOT, ZDRAVLJE I OSOBNE OZLJEDE. U SVIM OSTALIM SLULČAJEVIMA BLAŽEG ILI MANJEG NEMARA, TVRTKA MIELE ĆE BITI ODGOVORNA UKOLIKO TVRTKA MIELE PREKRŠI OBVEZU BITNU ZA PRAVILNU PROVEDBU OVIH UVJETA I BILO KOJEG DRUGOG UGOVORA ZALJUČENOG POD OVIM UVJETIMA I NA KOJE  SE POUZDAJETE ILI ĆETE SE REDOVNO POUZDATI – U NAVEDENOM SLUČAJU, ODGOVORNOST TVRTKE MIELE PREMA VAMA ĆE BITI OGRANIČENA NA TIPIČNU PREDVIĐENU ŠTETU POD OVIM UVJETIMA. DALJNJA SE POTRAŽIVANJA ZA ŠTETE UZROKOVANE BLAŽIM ILI MANJIM NEMAROM  ISKLJUČUJU.
 

11. Razdvojenost

Svaki od paragrafa ovih Uvjeta djeluje odvojeno. Ako bilo koji sud ili nadležno tijelo odluči da je bilo koji od njih nezakonit, preostali će odjeljci ostati na snazi i imati učinak.
 

12. Primjenjiv zakon

Zakon u RH izuzev Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Isključivo nadležni za sve sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s ovim Uvjetima, biti će sudovi nadležni za Republiku Hrvatsku.

EULA za profesionalne servisere

Opći uvjeti Miele servisa

Opći uvjeti poslovanja Miele servisa

OPĆI UVJETI POSLOVANJA MIELE SERVISA

Kupnjom Miele uređaja odlučili ste se na dugotrajnost i najbolju kvalitetu. Međutim, zatrebate li slučajno pomoć, Miele servis je brz i pouzdan partner.

Opći uvjeti poslovanja Miele servisa podložni su izmjenama te su važeći Opći uvjeti objavljeni u poslovnim prostorijama Miele servisa te internetskoj stranici: Miele servis - opći uvjeti.

 

PRIJAVA PROIZVODA U SERVIS

 

Korisnik može prijaviti kvar na uređaju i zahtijevati obavljanje servisa uređaja na sljedeće načine:

Vlastitom dostavom uređaja na adresu Miele servisa: Buzinski prilaz 32, 10 000 Zagreb od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00 sati.

E-mail prijavom na: servis@miele.hr

Popunjavanjem servisnog upitnika na: https://www.miele.hr/kucanski-uredaji/servisni-upitnik-3221.htm

Telefonskom prijavom na broj +385 1 6689 010.

 

POPRAVAK UNUTAR JAMSTVENOG ROKA I SUKLADNO UVJETIMA KOMERCIJALNOG JAMSTVA

Komercijalno jamstvo počinje teći s datumom predaje proizvoda korisniku, a dokazuje se predočenjem originalnog računa o kupnji i pravilno ispunjenog te od strane prodavatelja ovjerenog jamstvenog lista.

Važeći jamstveni list je originalni, izdan od strane proizvođača koji je uz proizvod/uređaj ovjerio i priložio prodavatelj predmetnog proizvoda. Kvarovi na proizvodima pokriveni komercijalnim jamstvom i prijavljeni unutar jamstvenog roka biti će otklonjeni bez naplate krajnjem korisniku. Uvjetima komercijalnog jamstva nije pokriveno sljedeće:

 • oštećenja ili kvarovi koji su nastali kao posljedica nepravilnog priključivanja, nepravilne uporabe ili instalacije, te kao posljedica nepoštovanja priloženih uputstava za rukovanje;
 • oštećenja koja je prouzrokovala nestručna osoba ili ukoliko su ugrađeni neoriginalni rezervni dijelovi;
 • oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona;
 • oštećenja ili kvarovi nastali na potrošnom materijalu ili zbog trošenja potrošnog materijala (baterije, brtve, filteri itd.);
 • svi kvarovi te situacije potencijalno opasne po radni vijek i nazivne specifikacije proizvoda koje su nastale uslijed uporabe proizvoda u drugim uvjetima (npr. profesionalna uporaba uređaja namijenjenih kućnoj upotrebi);
 • štete nastale na aparatima za kućanstvo koji su ugrađeni na razna plovila, obzirom da su atestirani i namijenjeni isključivo za kućnu uporabu.

Iako prilikom preuzimanja uređaj pregledavamo u potrazi za fizičkim oštećenjima koja mogu utjecati na valjanost komercijalnog jamstva, zbog mogućih oštećenja koja nisu vidljiva izvana, uključivo, ali ne ograničavajući se na npr. unutarnja oštećenja, korištenje neoriginalnih vrećica u usisavačima, prisutnost tragova tekućine, naponski udar ili nepravilno održavanje, konačna odluka o priznavanju komercijalnog jamstva se donosi nakon pregleda uređaja u Miele servisu.

U slučaju popravka Miele uređaja unutar jamstvenog roka i sukladno uvjetima komercijalnog jamstva, jamstveni rok produljuje se za onoliko dana koliko je korisnik bio lišen uporabe Miele uređaja.

Kad je izvršena zamjena uređaja ili njegov bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljenog uređaja. Miele servis pridržava pravo odrediti koji popravak smatra bitnim.

U slučaju zamjene određenog dijela Miele uređaja, jamstveni rok od 12 mjeseci počinje teći isključivo samo za  zamijenjeni određeni dio, a ne za cijeli Miele uređaj.

 

POPRAVAK IZVAN JAMSTVENOG ROKA I IZVAN UVJETA KOMERCIJALOG JAMSTVA

Otklanjanje kvarova koji  su izvan jamstvenog roka i/ili nisu pokriveni uvjetima komercijalnog jamstva isključiva su odgovornost krajnjeg korisnika te ćete biti upozoreni na tu činjenicu i bit će Vam ispostavljena procjena troška/ponuda koju ćemo Vam javiti usmeno ili poslati na pisano odobrenje, a na temelju koje će po dobivenom odobrenju i obavljenom servisu biti ispostavljen račun.

Po primitku procjene troška/ponude korisnik ima rok od 15 dana odlučiti želi li uređaj servisirati i o tome obavijestiti Miele servis pisanim putem. Po isteku tog roka, ukoliko korisnik ne obavijesti Miele servis da želi servisirati uređaj po procjeni troška/ponudi, uređaj ćemo vratiti korisniku na način da uređaj samostalno preuzme u Miele servisu ili dostavom kurirskom službom po izboru Miele servisa o trošku korisnika, a sve uz naplatu troškova administracije, logistike i dijagnostike prema službenom cjeniku Miele trgovine i servisa d.o.o..

Ukoliko se servis određenog Miele uređaja obavlja izvan poslovnih prostorija Miele servisa, npr. u kućanstvu korisnika i/ili sl., nisu primjenjive odredbe o preuzimanju i vraćanju Miele uređaja.

U slučaju da korisnik odustane od servisa iz bilo kojeg razloga, naplaćuju se troškovi do tada izvršenih radova, ugrađenih dijelova i materijala, administracije, logistike i dijagnostike prema službenom cjeniku Miele trgovine i servisa d.o.o.

Svaki rezervni dio ugrađen u uređaj korisnika prilikom obavljanja servisnog popravka ostaje u vlasništvu Miele trgovine i servisa d.o.o., dok ispostavljeni račun Miele servisa nije u potpunosti podmiren.

Jamstvo za uređaje popravljene izvan jamstvenog roka i/ili jamstvenih uvjeta je 12 mjeseci i obuhvaća isključivo ugrađeni dio i ugradnju istog. Jamstvo se odnosi samo na identični kvar tj. neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog uređaja

PREUZIMANJE UREĐAJA

Nakon izvršenog servisa uređaja korisnik će o tome biti obavješten putem izabranog sredstva komunikacije (telefon, e-mail i sl.) te uređaj može samostalno preuzeti uz predočenje potvrde uplate sukladno računu Miele servisa ili plaćanjem izravno u Miele servisu u roku od 15 dana od obavijesti o dovršenom servisu.

Nakon proteka roka od 15 dana zadržavamo pravo naplatiti korisniku troškove skladištenja uređaja u iznosu od 1% tržišne vrijednosti uređaja po svakom danu skladištenja. Protekom roka od 30 dana od obavijesti o dovršenom servisu servisirani uređaj i račun za izvršenu uslugu poslat ćemo korisniku kurirskom službom po izboru Miele servisa o njegovom trošku.

Za uređaje koje korisnik ne preuzme ili iz bilo kojeg razloga odbija preuzeti te isti ostanu 60 i više dana u poslovnim prostorijama Miele servisa, ne odgovaramo ni na koji način te zadržavamo pravo takve uređaje ustupiti pravnoj osobi ovlaštenoj za ekološko zbrinjavanje elektronskog i elektroničkog otpada.