Pribor za kuhinjske nape

Koji dodatni pribor odgovara mom proizvodu?


Pregled svih prednosti proizvoda - Pribor za kuhinjske nape

Komfor pri korištenju

Optimalna interakcija uređaja i pribora

Savršeni rezultati

Originalni Miele pribor posebno je razvijen za Miele kućanske uređaje kako bi bili zajamčeni najbolji rezultati.

Saznajte više „Optimalna interakcija uređaja i pribora“

Oprema

Filtar za mirise sa aktivnim ugljenom

Kuhinja bez mirisa

Efikasno protiv mirisa: U cirkulirajućem načinu rada mirisi se vežu i u potpunosti neutraliziraju.

Saznajte više „Filtar za mirise sa aktivnim ugljenom“

Što trebate znati o Miele priboru za kuhinjske nape

Pribor za nape

Filtri protiv neugodnih mirisa

Nape u tom načinu rada usisavaju kuhinjske pare i filtriraju čestice masnoće i mirisa. Budući da se očišćeni zrak vraća natrag u prostoriju, potreban Vam je filtar protiv neugodnih kuhinjskih mirisa.

Saznajte više „Pribor za nape“

Sredstva za čišćenje