Pribor za kuhinjske nape

Koji dodatni pribor odgovara mom proizvodu?


Pregled svih prednosti proizvoda - Pribor za kuhinjske nape

Komfor pri korištenju

Optimalna interakcija uređaja i pribora

Savršeni rezultati

Originalni Miele pribor posebno je razvijen za Miele kućanske uređaje kako bi bili zajamčeni najbolji rezultati.

Saznajte više „Optimalna interakcija uređaja i pribora“

Oprema

Filtar za mirise sa aktivnim ugljenom

Kuhinja bez mirisa

Efikasno protiv mirisa: U cirkulirajućem načinu rada mirisi se vežu i u potpunosti neutraliziraju.

Saznajte više „Filtar za mirise sa aktivnim ugljenom“

Sredstva za čišćenje