Uvjeti korištenja

Miele uvjeti korištenja

1. Ovi uvjeti korištenja reguliraju preuzimanje datoteka i korištenje Miele Softwarea i informacije. S preuzimanjem datoteka korisnik pristaje na uvjete korištenja.

2. Preuzimanje dokumenata raspoloživo je 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu. Miele ne preuzima odgovornost za dostupnost interneta i prekid raspoloživosti kao posljedice konfiguracije računala.

3. Dokumente za preuzimanje Miele aktualizira na uobičajen način. Miele zadržava pravo, u bilo kojem trenutku, promijeniti sadržaj informacija i software, posebno u pogledu tehničkog odnosno ekonomskog daljnjeg razvoja ili promjeniti uvjete primjene i okvirne uvjete, uključujući cijene, bez posebnog upozoravanja i obaviještavanja.          

Prava i obveze korištenja

1. Sadržaj je zaštićen u korist Miele od strane trećih strana. Bilo kakve procjene, umnožavanja, prerađivanje, navođenje, prestavljanje, slanje, dostupnost i ostalo distriburianje dozvoljeno je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje od strane Miele ili njihovih opunomoćenih strana.

2. Miele software ne smije se umnožavati, prodavati, posuđivati neovlaštenim trećim stranama. Miele Software sadrži povjerljive podatke. Iz tog razloga software se ne smije mijenjati, dekompilirati, razdvajati niti se njime smije manipulirati na ostale iskoristive mogućnosti.

3. Ukoliko je, od strane autora, dopušteno korištenje informacija ili softwarea pod određenim uvjetima, u tom se slučaju uvjeti korištenja u prethodno navedenim ograničenja ne odnose na spomenutu situaciju.

4. Miele omogućuje, uz mogućnost opoziva, korisniku jednostavno, ne prenosivo pravo korištenja downloada u svrhu potpore poslovanja u okvirima postojećih ugovorenih poslova s Miele. Neizmjenjene se preuzimaju i moguće napomene vezane za autorska prava i slično.

5. Miele upućuje na to da prijenos podataka slijedi preko neosigurane internet veze. Nije isključeno da se podaci mogu dohvatiti od strane trećih korisnika, te krivotvoriti.

Odgovornost

1. Nikakva jamstva ili osiguranja ne proizlaze iz raspoloživih sadržaja ili preuzetih dokumenata, kao ni iz ovog sporazuma. Jednako tako iz ovoga ne proizlaze prava na potraživanje jamstva.

2. Isključena je svaka odgovornost od strane Miele za točnost, potpunost, kvalitetu i pouzdanost informacija, te rezultate koji nastaju uslijed primjene informacija. Miele ne odgovara za štetu koja može nastati kao posljedica korištenja downloada, te prekida rada, gubitak profita, te gubitak informacija i podataka. Odluku za korištenjem softwarea koji je od Miele stavljena na raspolaganje, korisniku ispostavlja isključivo Miele.

3. Miele ne odgovara za štetu nastalu kao posljedica nemogućnosti korištenja, raznih grešaka softwarea i hardwarea nastalih uslijed pogrešnih postavki sustava od strane korisnika. Preuzeti dokumenti koriste se na vlastitu odgovornost. Miele ne preuzima odgovornost za software i informacije, posebno u pogledu iskoristivosti, točnosti, upotpunjenosti i nezaraženosti virusima.                      

4. Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale uslijed virusa i trojanaca, Hoax virusa ili programa koji mogu prouzročiti štetu kao ni za dijelove programa ili kodove s kojima može doći do zahvaćanja, uništavanja ili preuzimanja sustava ili dijelova sustava. Korisnik sam snosi odgovornost za zaštitu od virusa i ostalih destruktivnih podataka.

5. Isključena je odgovornost Miele za pogrešan prijenos podataka poslanih prema Miele, kao i manipuliranja istim od treće strane, posebno u slučaju nedozvoljenog pristupa Miele mrežama i sustavima ukoliko isti nisu izvedeni od strane Miele.

6. Odgovornost nije isključena, ukoliko je odgovornost obavezna, kao primjerice u slučajevima namjerne pogreške, grube nepažnje, kod jamstva proizvoda ili kod kršenja bitnih ugovornih obveza, u slučaju ozljeda opasnih po život, tijelo ili zdravlje, kao i kod odgovornosti prema Zakonu o odgovornosti za proizvod. Nadomjestak štete uslijed povrede ugovornih obveza graničeno je na vrstu ugovora, nastalu štetu, ukoliko nije došlo do štete uslijed grubog nemara. Uz to nije vezana promjena obveze dokazivanja na štetu korisnika.

Čitanje pdf-datoteka

Za čitanje pdf-datoteka potreban Vam je Acrobat Reader.

Čitanje CAD datoteka

Podatci s nacrta omogućuju jednostavno, brzo i sigurno planiranje u dvodimenzionalnim i djelomično trodimenzionalnim nacrtima i tlocrtima. Ovdje se nalaze podatci vezani uz projektiranje, poput dimenzija, mjesta priključaka i potrebnih instalacija.

Za čitanje CAD datoreka je potreban poseban software. Miele CAD datoteke stoje Vam na raspolaganju u različitim formatima i kompatibilni su s CAD programima:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Datoteke s nacrtima strojeva i načinima grijanja označeni su s "EL" (elektro), "D" (para) ili "G" (plin). Dodatci "D", "S", "V" ili "R" odnose se na gornju, bočnu, prednju i stražnju stranu stroja.

Odgovornost pravilnog odabira i posljedice korištenja datoteka te shodnim rezultatima preuzima korisnik. Odgovornost za eventualne štete je isključena.

Odgovornost nije isključena, ukoliko je odgovornost obavezna, kao primjerice u slučajevima namjerne pogreške, grube nepažnje, kod jamstva proizvoda ili kod kršenja bitnih ugovornih obveza, u slučaju ozljeda opasnih po život, tijelo ili zdravlje, kao i kod odgovornosti prema Zakonu o odgovornosti za proizvod. Nadomjestak štete uslijed povrede ugovornih obveza je ograničeno na vrstu ugovora, nastalu štetu, ukoliko nije došlo do štete uslijed grubog nemara. Uz to nije vezana promjena obveze dokazivanja na štetu korisnika.

U slučaju pitanja, stojimo Vam na raspolaganju:

Kontakt

Miele internet stranica

Internet stranice Miele za trgovinu i servis d.o.o. mogu sadržavati linkove na internet stranice drugih ponuđivača. Prije svakog prvog povezivanja provjerava se zakonitost i sadržaj internet stranice. Za sadržaj koji su dostupni preko takvih linkova, Miele za trgovinu i servis d.o.o.nisu odgovorni. Ukoliko Miele za trgovinu i servis d.o.o. utvrde da na stranicama postoji nezakoniti sadržaj, link će biti u najkraćem mogućem roku uklonjen sa stranice.