Inovativno i promišljeno

Puno pare za puno prostora 
Kao inovativni daljnji razvoj vanjskih generatora pare predstavljena je DualSteam tehnologija prilagođena velikim prostorima za pripremu jela – s kojom je opremljena svaka Miele parna pećnica visine 45 cm. Zahvaljujući snažnom generatoru pare (3,3 kW) prostor za pripremu jela se brzo zagrijava, tako da vrlo brzo, u kratkom vremenu, možete u parnu pećnicu staviti jelo. Posebnim rasporedom i usmjeravanjem obje DualSteam sapnice, para velikom brzinom ispunjava prostor za pripremu jela i raspoređuje se jednakomjerno oko posude – Vaša jela pripremaju se jednakomjerno za puni užitak. 
Mali uređaj, veliki okus
Najbolja tehnologija za manje prostore za pripremu jela: posebno prilagođeno zahtjevima samostojeće parne pećnice, MonoSteam tehnologija zaslužna je za najbolje rezultate okusa. Kod ove tehnologije, generator pare nalazi se u spremniku za vodu – a prostor za pripremu jela se ispunjava brzo parom preko ulaza za paru. Tako da jela možete pripremiti na optimalan način i u manjim formatima pećnica. 
Original 
Prva tehnologija pare oduševljava i nakon 35 godina, svojim brzim generiranjem pare. Uređaj se vrlo brzo zagrijava zahvaljujući malom prostoru za pripremu jela, uz maksimalnu jačinu 5,0 kW – tako da Vaša jela možete pripremiti bez dužeg vremena čekanja. Dodatna prednost: priprema pod tlakom s temperaturom 120 °C dovodi do najkraćih vremena pripreme koje možete ostvariti s pripremom na paru. Jela su brzo gotova, te jednakomjerno pripremljena – ova metoda pripreme znatno štedi vrijeme. 
Karakteristike ovise o modelu