Kontinuitet u vođenju

Management bei Miele

Od svog osnutka 1899. godine tvrtka Miele se nalazi u vlasništvu obitelji Miele i Zinkann. Svih 80 društava su u izravnoj vezi s osnivačima Carl Miele i Reinhard Zinkann.

Obje obitelji angažirane su u operativnom upravljanju tvrtkom, zajedno s četiri neobiteljska člana uprave, svaki sa svojim portfeljem. Svi izvršni direktori su u ravnopravnom položaju.

S lijeva na desno: Dr. Markus Miele (Izvršni Direktor i suvlasnik), Dr. Stefan Breit (Tehnologija), Dr. Axel Kniehl (Marketing & Prodaja), Rebecca Steinhage (Ljudski resursi i korporativni poslovi), Dr. Reinhard Zinkann (Izvršni Direktor i suvlasnik) i Olaf Bartsch (Financije & Administracija).