Pregled svih prednosti proizvoda

Dekorativne kuhinjske nape
Prednosti proizvoda

Active AirClean Filter

Kuhinja bez mirisa
Kod Miele kuhinjskih napa u načinu rada na kruženje zraka može se koristiti aktivni ugljeni filtar za neutralizaciju mirisa. Ovaj se jednokratni filtar mora redovito mijenjati.
Karakteristike ovise o modelu