Pregled svih prednosti proizvoda

Dekorativne kuhinjske nape
Prednosti proizvoda

Sigurnosno isključivanje

Uvijek na sigurnoj strani
Nakon 10 sati isključuje se automatika nape. Tako i kod grešaka pri upravljanju zajamčena najveća sigurnost.
Karakteristike ovise o modelu