Pregled svih prednosti proizvoda

Dekorativne kuhinjske nape
Prednosti proizvoda

Rubno izvlačenje

Dekorativni pojedinačni paneli kao maske za filtre
Kod kuhinjskih napi s rubnim izvlačenjem, tehnički prilagođeni metalni filtri za masnoću nalaze se iza dekorativnog pokrova. Pare od kuhanja se usisavaju na rubnim dijelovima nape.
Karakteristike ovise o modelu