Idealni položaj za svaku radnu situaciju

DA 6890 Levantar
Po obliku i funkciji uređaj se ističe među kuhinjskim napama te se arhitektonski uklapa u svaku kuhinju. Laganim pritiskom na tipku, ugradbena stolna napa se izvlači i pušta u pogon. Pare i mirisi od kuhanje brzo se odvode. Ukoliko Vam napa više nije potrebna, jednostavnim pritiskom na tipku ista se gasi i uvlači u radnu ploču.
DA 3660 / DA 3690
Okrunite svoju kuhinju artističkim detaljem - Miele ugradbenom napom s plosnatim panelom DA 36x0. Izvanredan oblik nape podarit će Vašoj kuhinji jedinstvenu sliku. Izuzetno plosnato tijelo nape može se izvući i uključiti ručno ili pomoću daljinskog upravljača, a jamči snažno usisavanje mirisa. Ako ste završili s kuhanjem, napa se tiho uvlači ispod gornjeg ormarića. Kada je napa isključena, zaslon za paru nije vidljiv.
DA 420 V-6 / DA 424 V-6 "Varia"
Po obliku i funkciji napa je posebna i arhitektonski se uklapa u svaku kuhinju. Laganim pritiskom na tipku, ugradbena stolna napa se može izvući i pustiti u pogon. Pare i mirisi od kuhanje brzo se odvode. Ukoliko Vam napa više nije potrebna, jednostavnim pritiskom na tipku ona se gasi i uvlači u radnu ploču.
Karakteristike ovise o modelu