Comfort-Lift

Exclusiv bei Miele
Otvaranje jednim potezom
Zahvaljujući Comfort-Lift, što je Miele izum, s Miele Toplader posebno se jednostavno upravlja. Dovoljan je jedan potez rukom: jednostavno pritisnite gumb na vratima – s poklopcem kućišta automatski se otvara i pomoćni poklopac.
Europa-patent EP 1 619 288 B1Karakteristike ovise o modelu