Sigurnosno isključivanje

Sigurno je sigurno
Za svaku razinu snage definirano je maksimalno vrijeme rada. Ukoliko zona za kuhanje radi neuobičajeno duge vrijeme na istoj snazi, ona će se automatski isključiti.
Karakteristike ovise o modelu