Individualne postavke

Ovisno o potrebama
Osnovne postavke ploče za kuhanje mogu se jednostavno podesiti prema individualnim potrebama. Tako je primjerice moguće promijeniti brzinu reakcije senzorskih tipki.
Karakteristike ovise o modelu