Samostalno čišćenje pirolizom 

Sasvim bez napora: čišćenje 
Olakšajte si svakodnevicu: kod čišćenja s pirolizom dolazi do pretvaranja ostataka hrane u pepeo pri čemu se isti u potpunosti odvaja od površina – stoga je napor pri čišćenju osjetno smanjen. Možete zaboraviti na agresivna sredstva za čišćenje i dugotrajno čišćenje. 
Karakteristike ovise o modelu