Moguće ugraditi sa ili bez pećnice

Kombinacija sa štednjakom
Ploče za kuhanje bez vlastitog upravljanja uvijek se kombiniraju s pećnicom. Upravljanje za ploču za kuhanje nalazi se na gornjem dijelu pećnice. Ploče za kuhanje koje se kombiniraju s pećnicom mogu biti električne ili indukcijske ploče za kuhanje.
Neovisno o štednjaku
Veći dio Miele ploča za kuhanje može se instalirati neovisno o pećnici. Prostor ispod ploče za kuhanje tada se može iskoristiti za ladice ili ormariće. Tako je planiranje kuhinje vrlo fleksibilno.
Karakteristike ovise o modelu