Za svaku situaciju odgovarajuća veličina

Klasika -
uređaji koji štede na prostoru, širine 60 cm s 3-4 zona za kuhanje.
Praktično -
uređaji koji štede na prostoru, širine 75 cm s 3-6 zona za kuhanje.
Prostrano -
Uređaji za 90 cm širine sa 4-5 zona za kuhanje.
Karakteristike ovise o modelu