Rubno izvlačenje

Dekorativni pojedinačni paneli kao maske za filtre
Tehnički pričvršćeni metalni filtri za masnoću nalaze se iza dekorativnih maski na napama s rubnim izvlačenjem. Kuhinjski mirisi usisani su osim u središnjem dijelu, i na rubnim dijelovima zahvaljujući rubnom izvlačenju.
Karakteristike ovise o modelu