Automatika održavanja topline

Exclusiv bei Miele
Održava gotova jela automatski toplim
Po isteku vremena pripreme jela se automatski održavaju toplim, do 15 minuta, bez narušavanja kvalitete. Tako da nije problem ako zakasnite koju minutu.
Karakteristike ovise o modelu